PALETOVÉ SKLADY

Sklady pro technologii skladování v ohradových paletách jsou vhodné pro skladování ovoce, zeleniny i brambor, protože umožňují skladování širokého sortimentu v oddělených partiích – v jednotlivých ohradových paletách. Výhodou těchto skladů je relativně jednoduchý a levný vzduchotechnický a chladírenský systém. Pro tyto sklady doporučujeme tzv. Integrované směšovací komory.

INTEGROVANÉ SMĚŠOVACÍ KOMORY AGROEL ISK:
Integrovaná směšovací komora může pracovat v režimu aktivního větrání, při kterém se využívá k chlazení venkovního vzduchu nebo v režimu nuceného chlazení s využitím chladícího agregátu nebo v jejich vzájemné kombinaci. Výhodou kombinovaného větrání a chlazení jsou podstatně nižší provozní náklady oproti skladům vybaveným pouze chladícím zařízením. ISK dopravují chladný vzduch nad vrchní palety, odkud samovolě klesá do prostoru celého skladu. Vrchní větrání zamezuje tvorbě potní vrstvy v nejvyšších paletách a výrazně se tím tedy snižuje riziko skládkových chorob. Velký výkon ventilátorů garantuje distribuci vzduchu po celém objemu skladu.

ISK mohou v závislosti na instalovaných agregátech pracovat v několika režimech:

 • Regulace klimatu větráním, s využitím venkovního, vnitřního nebo smíšeného vzduchu.
 • Regulace větráním (dle bodu 1) v kombinaci s aktivním chladícím agregátem – v případě, že jsou teploty venkovního vzduchu příliš vysoké
 • Regulace klimatu pouze s chladícím agregátem
 • Komory ISK mohou být vybaveny rovněž agregáty zvlhčování vzduchu

Výhody řešení paletových skladů s ISK:

 • Vše v jednom monobloku – ventilátory, tepelně izolovaná regulační klapka, výdechové potrubí, výparník
 • Výrazné zmenšení nároků na stavební připravenost skladu
 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Výhodná cena díky kompaktnímu stavebnicovému řešení

SROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD PALETOVÝCH SKLADŮ

 • možnost skladování různých sort v jednom skladu
 • bezproblémové naskladňování a vyskladňování – operativnost
 • snadná adaptace prostorů na paletový sklad
 • efektivita osušování po sklizni je menší ve srovnání se sklady boxovými
 • zchlazování materiálu v paletách probíhá postupně z obvodu do středu palety
 • nutnost investice do palet

Prohlédněte si, jak klimatizace boxových skladů funguje:

Button 1 default text
Button 2 default text

Popis jednotlivých částí:

 • Nasávací regulační klapka – slouží pro přívod čerstého venkovního vzduchu do skladu a jeho směšování se vzduchem vnitřním pro dosažení požadované teploty. Klapka je ovládána elektrickým lineárním nebo radiálním servopohonem se snímačem polohy.
 • Výdechová klapka – slouží pro odvod teplého vzduchu z prostoru skladu. Klapka je většinou umístěna u stropu skladu v jedné z obvodových stěn, často ve stejné stěně jako klapka nasávací.
 • Radiální nebo lineární servopohon – slouží k ovládání klapek.
 • Ventilátor – slouží pro distribuci vzduchu ve skladovém prostoru.
 • Výdechové potrubí – sestává z jedné nebo více plastových trubek a slouží pro distribuci vzduchu z ventilátoru do prostoru nad nejvyšší paletu.
 • Kondenzační jednotka – slouží pro odvod tepla z prostoru skladu v případě aktivního chlazení.
 • Výparník (chladič) – slouží ke zchlazování vnitřního recirkulovaného vzduchu. Výparník je složen z trubek pro rozvod chladiva, z lamel zajišťujích přenos tepelné energie a ze vstřikovacího ventilu, který automaticky reguluje množství přiváděného chladiva dle vypařovací teploty. Ve výparníku je umístěno teplotní čidlo napojené na regulační systém. Výparník je propojen s kondenzační jednotkou pomocí měděných trubek.
 • Panely zvlhčování vzduchu – slouží ke zvlhčování vzduchu pomocí odparného principu, bez tvorby vodních kapek.
 • Regulační systém – nejdůležitější část vzduchotechnického systému

ZPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ VAŠEHO SKLADU A PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ

Profesionální výpočet klimatizačního systému je základním předpokladem budoucího úspěšného skladování. Naši odborníci Vám proto rádi poradí s výběrem optimálního řešení pro Váš sklad a připraví Vám podklady pro zpracování stavební dokumentace. Tuto službu poskytujeme všem našim zákazníkům bezplatně!

KONTAKTY

SÍDLO

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

PROVOZOVNA

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz