VOLNĚ LOŽENÉ SKLADY

Boxové sklady jsou vhodné především pro skladování brambor, cibule a některých druhů kořenové zeleniny. Výhodou tohoto způsobu skladování je skutečnost, že chladící vzduch je do skladovaného materiálu vháněn pod určitým tlakem, takže účinek větrání je vyšší než u technologie skladování v ohradových paletách. Tento systém však klade výrazně vyšší nároky na preciznost větrání (vyšší možnost poškození skladovaného materiálu vzduchem příliš studeným, nebo naopak teplým. Rovněž energetická náročnost vzduchotechniky je vyšší než u skladů paletových, neboť vzduchotechnický výkon se uvádí podle druhu skladovaného materiálu v rozmezí 100 až 300 m3/t/hod při tlaku 150 až 300 Pa. Naopak výhodou vzduchotechnického systému je skutečnost, že kvalitu skladovaného materiálu je možno vzduchotechnickými zásahy lépe ovlivnit (např. při skladování brambor fáze osušování, hojení, postupného zchlazování apod.).

Směšovací komory, které jsou stejně jako u paletových skladů základní podmínkou úspěšného skladování, jsou u skladů s volně loženým materiálem zpravidla řešeny v rámci stavebních úprav. Provětrávací kanály mohou být nadpodlažní (ocelové, dřevěné, plastové), nebo podpodlažní, zakryté dřevěnými, železobetonovými, nebo kovovými rošty. Rozmístění vzduchotechnicých kanálů, jejich rozměr a tvar, stejně jako provedení vzduchotechnických směšovacích komor musí být vždy předmětem fundovaného vzduchotechnického výpočtu.

SROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD BOXOVÝCH SKLADŮ

 • rovnoměrné provětrávání celé vrstvy materiálu díky tlakovému větrání
 • možnost efektivního osušení vlhkého materiálu po sklizni
 • rovnoměrné udržování teplot materiálu v celém objemu skladu
 • omezené možnosti skladování různých sort v jednom skladu
 • omezené možnosti postupného naskladňování a vyskladňování
 • stavebně náročnější adaptace prostorů na boxový sklad (ve srovnání se sklady paletovými)
 • energeticky náročnější ve srovnání s paletovými sklady

Prohlédněte si, jak klimatizace boxových skladů funguje:

Button 1 default text
Button 2 default text

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO BOXOVÉ SKLADY

Firma Agroel dodává kompletní řešení pro boxové sklady. Zde najdete informace o hlavních součástech:

 • Ventilátor – slouží pro distribuci vzduchu ve skladovém prostoru.
 • Nasávací regulační klapka – slouží pro přívod čerstého venkovního vzduchu do skladu a jeho směšování se vzduchem vnitřním pro dosažení požadované teploty. Klapka je ovládána elektrickým lineárním nebo radiálním servopohonem se snímačem polohy.
 • Výdechová klapka – slouží pro odvod teplého vzduchu z prostoru skladu. Klapka je většinou umístěna u stropu skladu v jedné z obvodových stěn, často ve stejné stěnějako klapka nasávací.
 • Výparník (chladič) – slouží ke zchlazování vnitřního recirkulovaného vzduchu. Výparník je složen z trubek pro rozvod chladiva, z lamel zajišťujích přenos tepelné energie a ze vstřikovacího ventilu, který automaticky reguluje množství přiváděného chladiva dle vypařovací teploty. Ve výparníku je umístěno teplotní čidlo napojené na regulační systém. Výparník je propojen s kondenzační jednotkou pomocí měděných trubek.
 • Panely zvlhčování vzduchu – slouží ke zvlhčování vzduchu pomocí odparného principu, bez tvorby vodních kapek. Odpařování probíhá na speciálním porézním materiálu, ktarý je neustále nasycován vodou z recyklační jednotky. Vzduch procházející přez zvlhčovací panely na sebe váže jen takové množství vody, které je schopen pojmout. Nemůže se tedy stát, že se do prostoru skladu dostane volná voda ve formě kapek, která by ulpívala na naskladněném materiálu a způsobovala skládkové choroby. Odpařováním vody dochází také ke snížení teploty panelů, což má za následek snížení teploty vzduchu, který jimi prochází. Takto zchlazený vzduch lze pak použít pro zchlazování naskladněného produktu a zároveň udržet jeho vysokou relativní vlhkost. Zvlhčování lze použít při větrání venkovním vzduchem i během aktivního chlazení, pokud je instalováno.
 • Hřebenové tyče ovládání klapek – slouží pro rozvod síly pro ovládání nasávacích a výdechových klapek. Pokud jsou instalovány lineární servopohony, hřebenové tyče nejsou použity.
 • Radiální nebo lineární servopohon – slouží k ovládání klapek.
 • Zátěžové stěny – stěny některých skladů nejsou konstruovány na to, aby vydržely velký tlak, který způsobuje naskladněný produkt. V takovém případě je nutno doplnit sklad o zátěžovéstěny. Ty jsou většinou vyrobeny ze speciálního profilovaného a galvanicky upraveného plechu nebo mohou být dřevěné.
 • Tlaková komora – slouží pro distribuci vzduchu do jedotlivých nadpodlažních nebo podpodlažních kanálů. Konstrukce tlakové komory je předmětem výpočtu.
 • Provětrávací kanály – mohou být nadpodlažní nebo podpodlažní. Pro rekonstruované sklady, ve kterých je hotová betonová podlaha, jsou zpravidla výhodnější nadpodlažní kanály, protože pak není nutno narušit stávající podlahu, což může být finančně náročné. V ostatních případech doporučujeme kanály podpodlažní.

ZPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ VAŠEHO SKLADU A PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ

Profesionální výpočet klimatizačního systému je základním předpokladem budoucího úspěšného skladování. Naši odborníci Vám proto rádi poradí s výběrem optimálního řešení pro Váš sklad a připraví Vám podklady pro zpracování stavební dokumentace. Tuto službu poskytujeme všem našim zákazníkům bezplatně!

Výpočet a návrh skladu není jednoduchý. Řešili jsme již stovky alternativ boxových skladů – svěřte nám řešení i Vašeho skladu.

Problematika řešení – to jsou zejména tyto prvky:

 • Potřebné množství vzduchu a výběr ventilátorů dle typu a množství skladovaného produktu
 • Výpočet plochy nasávacích a výdechových klapek
 • Výběr ovládání klapek lineárními nebo radiálními servopohony
 • Uspořádání a rozměry směšovací komory
 • Uspořádání a rozměry tlakové komory
 • Výběr typu vzduchotechnických provětrávacích kanálů
 • Výpočet plochy jednotlivých kanálů a jejich rozmístění ve skladu
 • Výpočet velikosti štěrbin pro průchod vzduchu z kanálů do skladovaného materiálu
 • Návrh regulačního systému s ohledem na typ skladu, skladovaný produkt a účel skladování

KONTAKTY

SÍDLO

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

PROVOZOVNA

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz