REGULAČNÍ SYSTÉMY

Skladovací systém nelze efektivně provozovat bez vhodného regulačního systému, který kontinuálně měří všechny parametry prostředí a v závislosti na skladovacím režimu provádí regulační zásahy.

Firma Agroel vyvinula a vyrábí regulační systémy, které optimalizují provoz větracích, chladících a zvlhčovacích zařízení a garantují kvalitní a bezpečné skladování Vaší produkce. Jedná se o nejmodernější mikroprocesorové systémy, sdružující v sobě nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti skladování zemědělských produktů. Obsluha našich regulačních systémů je přitom laicky jednoduchá. Regulační systémy Agroel jsou navrženy s ohledem na maximální bezpečnost a proto ochrana nejdůležitějších částí je až trojnásobná. Tyto systémy jsou také vybaveny tzv. autodiagnostikou poruch, což v praxi znamená, že nastane-li problém na některém vzduchotechnickém zařízení nebo v samotném regulačním systému, obsluha je o tom neprodleně informována.

Klimaprocesor SPJ-Net SmartStorage

 • umožňuje automatickou regulaci 1 vzduchotechnické sekce
 • nejnovější výrobek firmy Agroel s mnoha možnostmi
 • koncipován jako vestavný modul na DIN lištu
 • 15 sensorových vstupů, konfigurovatelných dle požadavků na daný typ skladu. Vstupy lze konfigurovat pro připojení následujících čidel:
 • materiálová teplotní čidla
 • kanálová teplotní čidla se zdvojeným sensorem (automatická diagnostika poruchy čidla) pro sledování teploty směšovaného vzduchu
 • venkovní čidla teploty
 • čidla relativní vlhkosti venkovního vzduchu
 • čidla relativní vlhkosti vzduchu ve skladu
 • čidla bioimpedance (sledování vlhkosti naskladněného produktu)
 • čidlo CO2
 • tlaková čidla chladícího okruhu

Výstupy:

 • spínání ventilátorů včetně reversního chodu. Možnost řízení otáček ventilátorů pomocí frekvenčních měničů.
 • ovládání servopohonů regulačních a výdechových klapek
 • spínání chladících agregátů, topení a agregátů zvlhčování vzduchu
 • autodiagnostika poruch
 • mnoho provozních režimů – viz níže
 • ochrana důležitých funkcí heslem

KONTAKTY

SÍDLO

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

PROVOZOVNA

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz