Systemy regulacyjne

Magazynowanie nie może być efektywne bez stosowania odpowiedniego systemu regulacyjnego, który w sposób ciągły dokonuje pomiaru wszystkich parametrów środowiska i w zależności od trybu przechowywania przeprowadza regulację. Firma Agroel opracowała i produkuje systemy regulacyjne, które służą do optymalizacji pracy urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i nawilżających oraz gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo składowania produktu. Chodzi o najnowocześniejsze systemy mikroprocesorowe, które wykorzystują ostatnie osiągnięcia i doświadczenia z dziedziny mgazynowania produktów rolnych. Pomimo tego obsługa naszych systemów regulacyjnych pozostaje niezwykle łatwa. Podczas projektowania systemów regulacyjnych Agroel w maksymalnym stopniu uwzględnione zostało bezpieczeństwo i dlatego zabezpieczenie najważniejszych elementów jest aż potrójne. Systemy te wyposażone są w tzw. autodiagnostykę awariii, co w praktyce oznacza, że w przypadku wystąpienia problemu na którymś z urządzeń klimatyzacji lub w samym systemie regulacyjnym obsługa zostaje o tym fakcie bezzwłocznie powiadomiona.

Klimaprocesor SPJ-Net SmartStorage

 • umożliwia automatyczną regulację 1 sekcji klimatyzacyjnej
 • najnowszy produkt firmy Agroel o wielu możliwościach
 • przystosowany do montażu jako moduł na szynie DIN
 • 15 wejść sensorycznych, które można skonfigurować zgodnie z wymaganiami dla danego typu magazynu. Wejścia mogą zostać skonfigurowane do podłączenia następujących typów czujników:
 • czujniki temperatury materiału
 • kanałowe czujniki temperatury z podwojonym sensorem (automatyczna diagnostyka awarii czujnika) do monitorowania temperatury mieszającego się powietrza
 • zewnętrzne czujniki temperatury
 • czujniki względnej wilgotności powietrza na zewnątrz magazynu
 • czujniki względnej wilgotności powietrza w magazynie
 • czujniki bioimpedancji (monitoring wilgotności magazynowanego produktu)
 • czujnik CO2
 • ciśnieniowe czujniki układu chłodniczego

Wyjścia:

 • włączanie i wyłączanie wentylatorów włącznie z biegiem wstecznym. Możliwość sterowania obrotów wentylatorów przy pomocy przetwornic częstotliwości,
 • sterowanie serwonapędów klap regulacyjnych i wywiewnych
 • włączanie i wyłączanie agregatów chłodniczych, ogrzewania oraz agregatów nawilżania powietrza
 • autodiagnostyka awarii
 • wiele trybów pracy – patrz niżej
 • zabezpieczenie ważnych funkcji przy pomocy hasła

Kontakty

Siedziba

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

Sterownia

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz