Magazyny boksowe

Przechowalnie boksowe nadają się przede wszystkim do składowania ziemniaków, cebuli i niektórych rodzajów warzyw korzeniowych. Zaletą tego sposobu magazynowania jest fakt, że powietrze chłodzące zostaje wprowadzane do magazynowanego produktu pod pewnym ciśnieniem, co sprawia, że efektywność wentylacji jest wyższa niż w wypadku technologii składowania w paletach skrzyniowych. System ten stawia jednak znacznie większe wymagania odnośnie dokładności wentylacji (większe ryzyko uszkodzenia składowanego produktu zbyt zimnym, lub przeciwnie – zbyt ciepłym, powietrzem). Również wymagania energetyczne klimatyzacji są wikększe niż w wypadku magazynów paletowych, ponieważ moc klimatyzacji podawana jest w zależnosći od rodzaju składowanego produktu w granicach 100 do 300 m3/t/h przy ciśnieniu 150 do 300 Pa. Z drugiej strony zaletą systemu klimatyzacyjnego jest większa możliwość wpływania na jakość składowanego materiału poprzez różnego rodzaju zabiegi klimatyzacyjne (np. podczas składowania ziemniaków w trakcie fazy osuszania, gojenia, stopniowego ochładzania itp.).

Komory mieszania, które są tak samo jak w przypadku magazynów paletowych podstawowym warunkiem poprawnego magazynowania, są w wypadku magazynów luźno składowanego surowca zazwyczaj instalowane w ramach prac budowlanych. Kanały wentylacyjne mohou být nadpodłogowe (stalowe , drewniane, PVC), lub podpodłogowe, ukryte pod drewnianym, żelbetonowym, lub stalowym rusztem. Rozmieszczenie kanałów klimatyzacyjnych, ich rozmiar oraz kształt, tak samo jak wykonanie klimatyzacyjnych komór mieszania muszą zawsze opierać się na fachowo przeprowadzonych obliczeniach.

ZESTAWIENIE ZALET I WAD PRZECHOWALNI BOKSOWYCH:

 • wentylacja przebiega równomiernie w całej warstwie surowca dzięki wentylacji ciśnieniowej
 • mmożliwość efektywnego osuszania wilgotnego produktu po zbiorach
 • utrzymywanie tej samej temperatury produktu w całej przestrzeni magazynu
 • ograniczone możliwości składowania różnych produktów w jednym magazynie
 • ograniczone możliwości stopniowego wprowadzania produktu do magazynu i utrudniony późniejszy dostęp do niego
 • trudniejsza adaptacja budowlana obiektu na magazyn boksowy (w porównianiu do magazynów paletowych)
 • większe zapotrzebowanie energetyczne w porównianiu do magazynów paletowych

Poniższe schematy pokazują, jak działa klimatyzacja przechowalni boksowych::

Button 1 default text
Button 2 default text

URZĄDZENIA KLIMATYZACJI PRZEZNACZONE DO PRZECHOWALNI BOKSOWYCH

Firma Agroel dostarcza kompletnych rozwiązań technicznych dla przechowalni boksowych. Poniżej podano informacje o ich najważniejszych elementach:

 1. Wentylator służy do dystrybucji powietrza w przestrzeni magazynu.
 2. Klapa regulacyjna zasysaniasłuży do doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz do magazynu i do jego mieszania z powietrzem wewnętrznym w celu uzyskania pożądanej temperatury. Mechanizm klapy napędzany jest elektrycznym liniowym lub obrotowym serwonapędem z czujnikiem położenia. pro dosažení požadované teploty. Klapka je ovládána elektrickým lineárním nebo radiálním servopohonem se snímačem polohy.
 3. Klapa wywiewna esłuży do odprowadzania ciepłego powietrza z magazynu. Klapa zazwyczaj umieszczona jest przy suficie magazynu w jednej z ścian obwodowych, często w tej samej ścianie co klapa zasysania.
 4. Parownik (chłodnica) służy do ochładzania wewnętrznego recyrkulowanego powietrza. Parownik składa się z rurek rozprowadzających medium chłodzące, z lameli zapewniających przewodzenie energii cieplnej oraz z zaworu wtryskującego, który automatycznie reguluje ilość doprowadzanego medium chłodzącego w zależności od temperatury. W parowniku umieszczony jest czujnik temperatury, który podłączony jest do systemu regulacyjnego. Parownik połączony jest z jednostką kondensacyjną za pomocą rurek miedzianych.
 5. Panele nawilżania powietrza służą do nawilżania powietrza na zasadzie odparowywania, bez powstawania kropel wody. Woda paruje na specjalnym porowatym materiale, który jest nieustannie nasycany wodą z jednostki recyklacyjnej. Powietrze przechodzące przez panale nawilżające pochłania tylko taką ilość wody, którą jest w stanie absorbować. To zapewnia, że do magazynu nie przedostaje się woda w postaci kropel, która mogłaby gromadzić się na przechowywanym produkcie powodując choroby okresu przechowywania. Poprzez parowanie wody dochodzi również do obniżenia temperatury paneli, co powoduje ochłodzenie przechodzącego przez nie powietrza. W ten sposób oziębionego powietrza można użyć do ochładzania przechowywanego produktu przy utrzymaniu jego wysokiej względnej wilgotności. Nawilżanie może być wykorzystywane podczas wnetylacji z użyciem powietrza zewnętrznego lub podczas aktywnego chłodzenia, jeżeli takie zostało zainstalowane.
 6. Zębatki napędu klap służą do przenoszenia siły w mechanizmie klap zasysania i wywiewnych. Jeżeli zostały zainstalowane serwonapędy liniowe, zębatki nie są używane.
 7. Serwonapęd obrotowy lub liniowy służy do sterowania mechanizmu klap.
 8. Ściany obciążenioweściany niektórych magazynów nie są przystosowane do tego, aby wytrzymać działanie wysokiego ciśnienia, wywołanego przez przechowywany produkt. W tym wypadku należy wyposażyć magazyn w ściany obciążeniowe. Zazwyczaj są one wyprodukowane ze specjalnie profilowanej i galwanicznie opracowanej blachy, mogą być też drewniane.
 9. Komora ciśnieniowa łuży do dystrybucji powietrza do poszczególnych nadpodłogowych lub podpodłogowych kanałów. Konstrukcja komory ciśnieniowej jest przedmiotem obliczeń.
 10. Kanały wentylacyjnemogą być nadpodłogowe lub podpodłogowe. Do zrekonstruowanych magazynów, które mają gotowe betonowe podłogi, zazwyczaj lepiej nadają się kanały nadpodłogowe, ponieważ do ich instalacji nie jest konieczne naruszanie podłogi, co mogłoby nieść ze sobą wysokie koszty. W pozostałych przypadkach zalecamy zainstalowanie kanałów podpodłogowych.

VOPRACOWANIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO DLA PAŃSTWA MAGAZYNU I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Profesjonalne wykonanie obliczeń parametrów systemu klimatyzacyjnego jest podstawowym warunkiem powodzenia w magazynowaniu. Nasi fachowcy dlatego pomogą Państwu przy wyborze optymalnego rozwiązania technicznego dla konkretnego magazynu i przygotują dane wyjściowe do opracowania dokumentacji technicznej. Usługi te świadczymy dla wszystkich naszych klientów bezpłatnie!Projektowanie magazynu i obliczanie jego parametrów nie jest sprawą prostą. Zaprojektowaliśmy już setki alternatywnych rozwiązań przechowalni boksowych – to jest gwarancją, że potrafimy zadbać również o Państwa magazyn.

Problematyka rozwiązania projektowego wiąże się głównie z nasępującymi zagadnieniami:

 • Potrzebna ilość powietrza i dobór wentylatora w zależności od typu i ilości składowanego produktu
 • Obliczenie powierzchni klap zasysania i wywiewnych
 • Dobór machanizmu klap sterowanego serwonapędem liniowym lub obrotowym
 • Układ oraz rozmiar komory mieszania
 • Układ oraz rozmiar komory ciśnieniowej
 • Dobór typu kanałów wentylacyjnych klimatyzacji
 • Obliczenie powierzchni poszczególnych kanałów oraz ich rozmieszczenie w magazynie
 • Obliczenie wielkości szczelin przez które powietrze przedostaje się z kanałów do przechowywanego surowca
 • Projekt systemu regulacyjnego z uwzględnieniem typu magazynu, rodzaju składowanego produktu oraz celu przechowywania

Kontakty

Siedziba

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

Sterownia

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz