Nawilżanie i chłodzenie

Po co nawilżać powietrze w magazynie?
Nawilżanie jest korzystne przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego. Nawilżanie powietrza w magazynach ziemniaków, jarzyn i owoców może pomóc zaoszczędzić i zarobić dużo pieniędzy. Zasada jest w tym przypadku bardzo prosta – im więcej jakościowego towaru wyjdzie z magazynu, tym wyższego zysku możemy oczekiwać.

Teorie nawilżania i ochładzania
Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się magazynowaniem płodów rolnych, wie o tym, że składowany produkt jest żywą masą, która wytwarza własne ciepło poprzez oddychanie. Konieczne jest odprowadzanie tego ciepła z magazynu oraz ochładzanie przechowywanego produktu, aby zwolnić procesy biologiczne oraz zachować jakość surowca. Właśnie proces ochładzanie, jakkolwiek konieczny, niesie ze sobą największe straty masowe i jakościowe. Czy ochładzanie dokonuje się przy pomocy agregatów chłodniczych i parowników, czy przez wietrzenie z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego czy też poprzez kombinację tych dwóch systemów, zawsze dochodzi do wysuszania przechowywanego surowca. Powietrze wykorzystywane do ochładzania nie posada bowiem prawie nigdy stóprocentowej wilgotności względnej, może więc podczas ochładzania przyjmować wodę w postaci pary wodnej. Woda podczas oddychania paruje przez pory na powierzchni składowanego produktu a podczas wymiany powietrza przebiegającej w trakcie ochładzania odprowadzana jest z magazynu, co powoduje straty masowe produktu. Woda „gubi się“ albo przez skroplenie (kondensację) na chłdnicach (tzw. parownikach) albo pod postacią pary razem z powietrzem, które odprowadzane jest z magazynu klapami wywiewnymi w trakcie wentylacji z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego.

Dążymy więc do tego, aby zmniejszyć ilość wody „zgubionej“ podczas ochładzania do minimum, co pozwoli użytkownikowi magazynu na zaoszczędzenie znacznych środków finansowych.

Działanie chłodzące.

Używanie paneli nawilżających posiada jednak jeszcze inne zalety. Poprzez odparowywanie wody dochodzi również do obniżenia temperatury paneli, co powoduje obniżenie temperatury przepływającego powietrza. Ta prosta zasada fizykalna przynosi użytkownikowi kolejne duże oszczędności energii. W ten sposób ochłodzone powietrze można bowiem wykorzystać do chłodzenia składowanego surowca przy równoczesnym zachowaniu wysokiej wilgotności względnej! Paneli nawilżających zaczęła firma Agroel używać w szeregu swoich systemów klimatyzacyjnych. Najlepsze zastosowanie mają one w magazynach wietrzonych lub chłodzonych kombinacją dwóch metod. Ciepłe powietrze zewnętrzne, którego w normalnych warunkach nie można by było wykorzystać do ochładzania, po przejściu przez panele nawilżające może obniżyć swoją temperaturę o kilka stopni (w zależności od jego wilgotności względnej), dzięki czemu może zostać użyte do ochładzania! Nakłady na ten sposób chłodzenia są przy tym znikome w porównaniu z eksploatacją agregatów chłodniczych, które mają duży pobór mocy. Najlepszym wariantem są urządzenia klimatyzacyjne, które posiadają jednostkę wentylacyjną, chłodniczą oraz nawilżającą i są w stanie automatycznie optymalizować pracę systemu w zależności od zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych.

Do których składowanych produktów stosuje się nawilżanie?

Ogólnie powiedzieć można, że do tych produktów, w wypadku których wysoka wilgotność powietrza wpływa pozytywnie na jakość składowanego surowca, szczególnie ze względu na ograniczenie mięknięcia i z tym związanych strat masowych i jakościowych. Chodzi przede wszystkim o ziemniaki, warzywa korzeniowe i jabłka.Poszczególne płody rolne przechodzą różne specyficzne stadia przechowywania, które należy respektować podczas magazynowania. Automatyczne systemy klimatyzacyjne Agroel posiadają zaprogramowane tryby pracy uwzględniające poszczególne fazy magazynowania, co pomaga w zachowaniu jakości składowanego produktu.

Odparowywanie – zasada adsorpcji.

Firma Agroel wprowadziła system nawilżania powietrza, który pracuje nie wytwarzając kropel wody! Podstawą tej nowej technologii działającej na zasadzie tzw. nawilżania adsorpcyjnego jest potrzeba dostarczania do magazynu tylko takiej ilości wody, którą powietrze jest w stanie przyjąć .Parowanie przebiega na specjalnym, specjalnie do tego celu zaprojektowanym porowatym materiale, który nieustannie nasycany jest wodą. Powietrze przepływające przez panele nawilżające przyjmuje tylko taką ilość wilgoci, którą potrafi zasymilować. Nie może więc dojść do sytuacji, kiedy do przestrzeni magazynowej przedostaje się swobodna woda w postaci kropelek, która mogłaby gromadzić się na składowanym surowcu i powodować choroby okresu przechowywania.Panele nawilżające w systemach klimatyzacyjnych Agroel pracują z efektywnością sięgającą 95%!

Automatyczne sterowanie

Jak widać, działanie tego typu urządzeń jest z punktu widzenia właściwego włączania i wyłączania poszczególnych elementów w zależności od aktualnych warunków bardzo skomplikowane. Ręczne sterowanie nie wchodzi w grę, ponieważ zewnętrzne warunki klimatyczne oraz warunki wewnątrz magazynu stale się zmieniają, co sprawia, że praca urządzenia musi być niuestannie korygowana. Firma Agroel dlatego standardowo dostarcza jednostki klimatyzacyjne wyposażone w system automatycznego sterowania, który zapewnia optymalizację działania wentylacyjnych, chłodniczych oraz nawilżających elementów.

Systemy chłodzenia aktywnego Agroel

Chłodzenie aktywne musi zostać zastosowane wszędzie tam, gdzie utrzymania stałej temperatury w składowanym surowcu nie można zapewnić stosując wyłącznie wietrzenie chłodnym powietrzem zewnętrznym. W tym przypadku system chłodniczy działa jako uzupełnienie systemu wentylacyjnego będąc alternatywnym źródłem chłodnego powietrza na wypadek, że powietrze takie nie jest do dyspozycji na zewnątrz.

Należy uświadomić sobie, że schłodzony składowany surowiec ma dużą pojemność cieplną, co pozwala mu na utrzymanie przez pewien czas stałej temperatury pomimo wahań temperatury otoczenia. Nie można więc powiedzieć, że każdy magazyn wyposażony musi zostać w system chłodniczy, gdyż temperatury zewnętrzne mogą być przejściowo nieodpowiednie do wentylacji. Decyzja o instalacji systemu chłodniczego powinna uwględniać przede wszystkim następujące czynnki:

 • Wymagana temperatura magazynowania
 • Ekonomika składowania – w przypadku niektórych produktów jest chłodzenie aktywne z punktu widzenia ekonomicznego niedopuszczalne, dla innych produktów jest konieczne do zachowania jakości
 • Sezon przechowywania – w przeciągu roku zmieniają się zewnętrzne warunki klimatyczne, z czego wynikają różnice w możliwościach wykorzystania powietrza zewnętrznego do wentylacji
 • Wrażliwość składowanego surowca na wahania temperatur
 • Frekwencja manipulacji ze składowanymi produktami

Niebagatelnym czynnikiem w przechowalnictwie jest również zagadnienie wymiany powietrza. Składowany surowiec jest żywym organizmem, który wydziela jako produkty przemiany materii lotne związki organiczne (szczególnie etylen) obniżające jakość przechowywanego produktu. Wymianę powietrza zapewnić można dzięki kombinacji systemu chłodniczego i wentylacyjnego – to właśnie jest standard lansowany przez firmę Agroel.

Systemy chłodnicze Agroel konstruowane są z uwzględnieniem warunków, w których będą eksploatowane. Chłodzenie aktywne może być instalowane do magazynów paletowych (ISK modele ze znakiem CP), jak również do przechowalni luźno składowanych produktów.

Najważniejsze charakteristyki naszych systemów chłodniczych:

 • Zainstalowane kompresory są hermetyczne (bezkołnierzowe), pochodzą od renomowanych producentów Maneurop lub Copeland
 • Technologia kompresorów „Scroll“ gwarantuje długotrwałą bezproblemową pracę urządzenia w trudnych warunkach
 • Masywne parowniki o wystarczająco dużej powierzchni zapewniają dużą trwałość i wysoką wydajność pracy
 • Szybki serwis na terenie całej Europy zapewniany we współpracy z partnerskimi firmami

ZPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ VAŠEHO SKLADU A PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ

Profesionální výpočet klimatizačního systému je základním předpokladem budoucího úspěšného skladování. Naši odborníci Vám proto rádi poradí s výběrem optimálního řešení pro Váš sklad a připraví Vám podklady pro zpracování stavební dokumentace. Tuto službu poskytujeme všem našim zákazníkům bezplatně!

Výpočet a návrh skladu není jednoduchý. Řešili jsme již stovky alternativ boxových skladů – svěřte nám řešení i Vašeho skladu.

Problematika řešení – to jsou zejména tyto prvky:

 • Potřebné množství vzduchu a výběr ventilátorů dle typu a množství skladovaného produktu
 • Výpočet plochy nasávacích a výdechových klapek
 • Výběr ovládání klapek lineárními nebo radiálními servopohony
 • Uspořádání a rozměry směšovací komory
 • Uspořádání a rozměry tlakové komory
 • Výběr typu vzduchotechnických provětrávacích kanálů
 • Výpočet plochy jednotlivých kanálů a jejich rozmístění ve skladu
 • Výpočet velikosti štěrbin pro průchod vzduchu z kanálů do skladovaného materiálu
 • Návrh regulačního systému s ohledem na typ skladu, skladovaný produkt a účel skladování

Kontakty

Siedziba

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

Sterownia

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz