Párásítás és hűtés

Miért szükséges a raktár levegőjének nedvesítése?
A nedvesítés főleg gazdasági szempontból előnyös. A levegő nedvesítése a burgonya-, zöldség- és gyümölcsraktárakban sok pénzt hozhat vagy takaríthat meg a raktározó cégnek. Pénzügyi szempontból a képlet egyszerű – minél több jó minőségi árut adok ki a raktárból, annál nagyobb haszon várható.

A nedvesítés és hűtés elmélete
Minden raktározással foglalkozó vállalkozó tudja, hogy a tárolt termék élő tömeg, amely légzése által saját hőt termel. Ezt a hőt szükséges a raktárból elvezetni és a tárolt termékeket lehűteni, ezzel lassítva az egyes biológiai folyamatokat és hosszú időre megtartani minőségüket. Éppen a hűtés, habár szükséges, az okozója a legnagyobb tömeg és minőség csökkenésnek. Akár a hűtőegységekkel és párologtatókkal vagy a külső levegő felhasználásával, esetleg ezek kombinációjával folyik a hűtés, a tárolt termék minden esetben kiszárad. A hűtésre használt levegő relatív nedvességtartalma ugyanis szinte soha nem éri el a 100 %-ot, ezért a hűtés folyamán vízpárát vesz fel. A vízpára a tárolt termékekből lélegzés útján távozik és a hűtésnél történő levegőcserénél a raktártérből elvezetésre kerül, ez okozza a tömegveszteséget. A víz vagy a hűtőn (ún. párologtató) való kicsapódás útján (kondenzáció) vagy a külső levegővel való szellőztetéskor a kiáramló levegő ablakon át távozva „veszik el“.

Azon igyekezünk, hogy a hűtés alatt „elveszett“ víz mennyiségét a minimálisra csökkentsük, nagy összegeket takarítva meg ezzel a raktározók részére.

Hűtőhatás

A nedvesítő panelek használata nem csak a már említett előnyökkel jár. A víz párologtatásával csökken a panelek hőmérséklete, ezzel együtt csökken a paneleken átáramló levegő hőmérséklete is. Ez az egyszerű fizikai jelenség további megtakarításokat jelent a raktározó részére. Az így lehűtött levegő felhasználható a tárolt anyagok hűtésére és elősegíti azok relatív nedvességtartalmának magas szinten tartását! Az Agroel cég ezeket a nedvesítő paneleket több légkondicionáló rendszerében felhasználja. Leginkább a szellőztetett és kombinált hűtéssel felszerelt raktárakban érvényesülnek. A külső meleg levegő, amely normális körülmények között használhatatlan, a nedvesítő paneleken átáramolva néhány fokkal lehűl (a relatív nedvességtartalmától függően) és így hűtésre alkalmassá válik! Az így történő hűtés a hűtőegységekkel történő hűtéssel összehasonlítva szinte ingyenes, mert nincs szükség nagy villamos teljesítmény felvételre. A legjobb kombinációt az olyan légkondicionáló berendezések nyújtják, amelyek rendelkeznek szellőztető, hűtő és nedvesítő egységgel és képesek az üzemelés optimalizálására az aktuális külső és belső légköri feltételek alapján.

Melyik termékek jönnek szóba a nedvesítéskor?

Általánosan elmondható, hogy azok a termékek, melyekre a levegő magas nedvességtartalma kedvező hatással van, főként a puhulás és az ezzel járó tömeg és minőség veszteség meggátolásával. Ilyen termék pl. a burgonya, gyökerzöldség-félék, és az alma.Ezek a termékek különböző specifikus raktározási stádiumokkal rendelkeznek, ezek betartása a raktározáskor elkerülhetetlen. Az Agroel automatikus légkondicionáló rendszerekbe már beépítettük az egyes raktározási fázisokat, ezzel segítve elő a raktározás sikerességét.

Párolgás – az elnyelési elv.

Az Agroel cég a levegő nedvesítésének új módszerét mutatta be, amely vízcseppek képződése nélkül dolgozik! Az új, ún. elnyelési elven működő nedvesítés alapját az a követelmény képezi, amely szerint a raktárba csak annyi nedvességet szállítunk, amennyi képes a levegőben elpárologni.A párologtatás egy speciális, erre a célra kifejlesztett, pórusos anyag segítségével folyik, amely állandóan vízzel van telítve. A nedvesítő panaleken keresztül áramló levegő csak annyi vizet vesz fel amennyit képes befogadni. Így nem fordulhat elő, hogy a raktártérbe vízcseppek formájában nem kötött víz kerüljön, amelyik a tárolt anyagon megülve betegségeket okozhatna.Az Agroel légkondicionáló rendszerekben használatos nedvesítő panelek 95%-os megbízhatósággal működnek!

Automatikus irányítás

Nyilvánvaló, hogy az említett berendezések üzemelése, az aktuális körülményektől függő helyes kapcsolások bebiztosítása nagyon összetett. A kézi kezelés szóba se jöhet, mivel a külső légköri feltételek és a raktár belső környezete állandóan változik és a berendezések üzeme állandó korrigálást igényel. Az Agroel cég ezért a légkondicionáló egységeit automatikus irányítással szállítja, amely optimalizálja a szellőztető, hűtő és párásító egységek üzemelését.

Agroel aktív hűtőrendszerek

Az aktív hűtés használata nélkülözhetetlen ott, ahol a tárolt anyagok állandó hőmérséklete nem biztosítható be hideg külső levegővel való egyszerű szellőztetéssel. Ilyen esetben a hűtő berendezés a szellőztető berendezés kiegészítéseként működik és a hideg levegő alternatív forrásaként helyettesíti a hiányzó hűvös külső levegőt.Tudatosítanunk kell, hogy a lehűtött raktározott anyag nagy hőkapacitással rendelkezik és bizonyos ideig megtartja hőmérsékletét a külső hőmérséklet ingadozása esetén is. Nem igaz tehát, hogy minden raktárat hűtőrendszerrel kell ellátni, mivel a külső levegő rövid távon szellőzésre alkalmatlan lehet. A hűtőrendszer felszereléséről való döntéskor a következő pontokban leírtakat vegyük figyelembe:

  • Kívánt raktározási hőmérséklet
  • Raktárgazdálkodás – egyes termékek hűtése gazdaságilag nem kívánatos, más termékek hűtése a minőség megtartása érdekében elkerülhetetlen
  • Raktározási évad – évközben különböző külső légköri feltételek váltakoznak, ezzel együtt a külső levegővel történő szellőztetés feltételei is változóak
  • A tárolt termékek érzékenysége a hőmérséklet ingadozására
  • Be-, és kitárolás gyakorisága

A raktározás további nem elhanyagolható tényezője a levegő cseréje. A tárolt termékek élő szervezetet alkotnak, amely az anyagcsere folyamán illanó szerves vegyületeket bocsát ki (főleg etilént), amelyek csökkentik a tárolt termékek minőségét. A levegő cseréje a hűtő és szellőztető rendszer kombinálásával érhető el – ez a megoldás az Agroel cég hosszútávú standardja.

Az Agroel hűtőrendszerek a felhasználás körülményeit figyelembe véve kerülnek megszerkesztésre. Az aktív hűtés a konténeres raktárak (ISK modellek CP megjelöléssel), és az ömlesztett termékeket tároló raktárak esetén is felhasználható.

Hűtő rendszereink fő jellemzői:

  • A felszerelt légsűrítők hermetikusak (peremmentesek) a Maneurop vagy Copeland jól ismert gyártó cégektől
  • A légsűrítők „Scroll“ technológiája hosszan tartó hibamentes üzemet biztosít még nehéz körülmények között is
  • A megfelelő felülettel rendelkező, nagy méretű párologtatók hosszú élettartamot és jó hatékonyságot biztosítanak
  • A partner cégekkel együttműködve gyors szervíz szolgáltatások egész Európában

Kapcsolat

Település

Agroel s.r.o.
9. května 299
294 41 Dobrovice

Telephely

Agroel s.r.o.
Úherce 135
294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 398 517
fax: 326 398 504
agroel@agroel.cz